top of page

Hírek

GINOP-3.1.2-8.2.4-16    - Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása   

Az infokommunikációs ágazatban működő vállalkozások számára megjelenő pályázati lehetőség

​Pályázatot nyújthat be: 

- magyarországi székhellyel rendelkező cég, amely

- 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik

- utolsó lezárt évben az alkalmazotti létszám min. 1 fő

A támogatási összeg 2-40 mill.Ft, a kölcsön összege 2,5-50 mill.Ft. 

Előleg: igénylésre van lehetőség, az elszámolható költség max. 50%-áig. 

Elszámolás rendje: egyszeri, utólagos

A pályázaton a GINOP-1.3.1 pályázati kiírásban támogatásban részesült vállalkozások nem indulhatnak. 

GINOP-2.1.6-16 Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében 

Felhívás  a hazai vállalkozások versenyképességének és kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése érdekében

Azon micro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

        - amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

        - amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 250 fő volt,

        - amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

        - amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

        - a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben éves nettó árbevétele legalább 15 milliárd forint és legfeljebb 50 milliárd forint volt,

        - a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben összárbevételük legalább 50%-át exportból realizálták;

        - a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben a konszolidált (hazai és külföldi együttesen) foglalkoztatottak száma legalább 250 fő és legfeljebb 3 000 fő volt.

A tervezett támogatási keret 5 milliárd Ft.  A támogatás vissza nem térítendő 200-450 millió Ft.

A kérelem beadása 2017. jún. 1-jétől 2019.június 1-jéig lehetséges.

bottom of page